nationaal register webarchieven

Wat is webarchivering?

Steeds meer archieven, bibliotheken en andere (erfgoed)instellingen houden zich bezig met het archiveren van websites, voor ze veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. Een greep uit de activiteiten:

  • KB, de nationale bibliotheek archiveert websites vanuit de opdracht Nederlandse publicaties te verzamelen.
  • Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) archiveert al meer dan tien jaar de websites van Nederlandse politieke partijen.
  • Beeld en Geluid focust zich op websites gericht op het Nederlandse av-domein.
  • De Rijks- en decentrale overheden dragen zorg voor het archiveren van hun websites in het kader van de Archiefwet.

Webarchivering in beeld

In april 2018 publiceerden we vanuit het Netwerk Digitaal Erfgoed twee video’s over webarchivering, gericht op erfgoedinstellingen. Experts van verschillende instellingen werkten aan de video’s mee en de projectleiding was in handen van Beeld en Geluid.

In de video 'Webarchivering – De vluchtigheid voorbij' leggen we uit wat webarchivering is en welke redenen instellingen kunnen hebben voor het bewaren van online content. Het verhaal wordt geïllustreerd door bijdrages van experts van het Nationaal Archief, het Stadsarchief Rotterdam, de Radboud Universiteit en KB, de nationale bibliotheek.

In de vervolgvideo ‘Webarchivering – Samen kunnen we meer’ zie je hoe je kunt starten met webarchivering en wat je daarvoor nodig heeft. De KB, Beeld en Geluid en het Stadsarchief vertellen over de keuzes die zij hebben gemaakt. Belangrijk is ook de kennis en ervaring die je kunt opdoen via collega-instellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Zo zijn er stappenplannen beschikbaar en is er nu een Nationaal Register Webarchieven.