nationaal register webarchieven

Samenwerking in Nederland

In Nederland zijn er veel partijen die vanuit diverse perspectieven delen van het Nederlandse web ‘crawlen’. Instellingen in diverse sectoren hebben behoefte aan landelijke coördinatie op het gebied van webarchivering. Hierdoor kunnen zij onderlinge samenwerking aangaan en kan kennis breder worden gedeeld. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) biedt een plaats voor die samenwerking en coördinatie.

Mogelijkheden in kaart

In Nederland hebben instellingen met webarchieven nog relatief weinig ervaring met het opnemen van deze relatief nieuwe types collecties in hun systemen. Vaak staat een webarchief zelfs volledig buiten deze systemen, bijvoorbeeld bij de leveranciers die de crawls uitvoeren. Het is dus noodzakelijk dat we generieke workflows en mogelijkheden in kaart brengen voor het selecteren, binnenhalen, opslaan en ontsluiten van webarchieven, zowel voor de archiverende instellingen als hun eindgebruikers.

Samen knelpunten aanpakken

De aanpak binnen de domeinen en organisaties is vaak verschillend, maar de knelpunten bij het archiveren van het web zijn dat over het algemeen niet. Instellingen lopen tegen dezelfde problemen aan en het ontbreekt nog aan echte samenwerking in Nederland. Afstemming en kennisdeling kunnen ervoor zorgen dat struikelblokken makkelijker worden weggewerkt en het proces sneller en soepeler verloopt. We kunnen leren van elkaars ervaring, onze activiteiten coördineren en desgewenst ook taken verdelen. Lees ook het pleidooi voor samenwerking (PDF) in het Archievenblad van maart 2017, geschreven door Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed) en Arnoud Goos (Beeld en Geluid, Netwerk Digitaal Erfgoed).

Expertgroep Webarchivering

Om samenwerking en professionalisering te bevorderen, hebben het Netwerk Digitaal Erfgoed en de NCDD eind 2016 de expertgroep ‘Webarchivering in Nederland’ opgezet. Op de website van het NDE lees je hier meer over.