nationaal register webarchieven

gearchiveerde website 69 Oorlogsslachtoffers uit de woonkernen van de gemeente Buren krijgen een gezicht 1939-1949
Onsite
Koninklijke Bibliotheek

http://www.oorlogsslachtoffersgemeenteburen.nl

jaarlijks

Heritrix

Collectievorming

Onsite